Legemiddelvisning

Buvidal - 8 mg

Depotinjeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Buvidal
Virkestoff: Buprenorfin
Legemiddelform: Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 8 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.16 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BC01
Varenummer: 077555

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Camurus AB
MT-nummer: EU/1/18/1336/001
MT-dato: 20.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1099.75
Maksimal utsalgspris for apotek: 1462.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -