Legemiddelvisning

Miktosan - 0.4 mg

Kapsel med modifisert frisetting, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Miktosan
Virkestoff: Tamsulosinhydroklorid
Legemiddelform: Kapsel med modifisert frisetting, hard
Styrke: 0.4 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04CA02
Varenummer: 079261

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 06-4008
MT-dato: 12.03.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 81.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 139.50
Trinnpris: 115.60
Refusjonspris: 115.60