Legemiddelvisning

Ipstyl Autogel - 120 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ipstyl Autogel
Virkestoff: Lanreotidacetat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 120 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H01CB03
Varenummer: 007360

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2003
MT-status: Markedsført
Innehaver: Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB
MT-nummer: 2001-00059
MT-dato: 24.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10562.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 13569.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -