Legemiddelvisning

Benepali - 50 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Benepali
Virkestoff: Etanercept
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 50 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 4x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AB01
Varenummer: 473957

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Samsung Bioepis NL B.V.
MT-nummer: EU/1/15/1074/002
MT-dato: 14.01.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5963.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 7677.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -