Legemiddelvisning

Inovelon - 400 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Inovelon
Virkestoff: Rufinamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N03AF03
Varenummer: 517728

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eisai GmbH
MT-nummer: EU/1/06/378/015
MT-dato: 16.01.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1800.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 2331.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -