Legemiddelvisning

Isoptin - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Isoptin
Virkestoff: Verapamilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08DA01
Varenummer: 178574

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan Healthcare Norge AS
MT-nummer: 0000-04927
MT-dato: 23.04.1965

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 21.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 63.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 63.20