Legemiddelvisning

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord - 200 mg / 245 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord
Virkestoff: Emtricitabin / Tenofovirdisoproksil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg / 245 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR03
Varenummer: 139830

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 16-11080
MT-dato: 09.05.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4090.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 5252.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -