Legemiddelvisning

Daxas - 250 mikrog

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Daxas
Virkestoff: Roflumilast
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 250 mikrog
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03DX07
Varenummer: 398002

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB
MT-nummer: EU/1/10/636/008
MT-dato: 24.10.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 343.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 473.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 473.80