Legemiddelvisning

Stronghold Plus - 60 mg/ dose / 10 mg/ dose

Påflekkingsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Stronghold Plus
Virkestoff: Selamektin / Sarolaner
Legemiddelform: Påflekkingsvæske, oppløsning
Styrke: 60 mg/ dose / 10 mg/ dose
Pakning: Pipette 3x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AA55
Varenummer: 123682

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium SA
MT-nummer: EU/2/16/204/005
MT-dato: 09.02.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -