Legemiddelvisning

Pemetrexed Fresenius Kabi - 25 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pemetrexed Fresenius Kabi
Virkestoff: Pemetreksed
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01BA04
Varenummer: 467467

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Fresenius Kabi Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/16/1115/004
MT-dato: 22.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10128.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 12949.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -