Legemiddelvisning

Felodipin Hexal - 10 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Felodipin Hexal
Virkestoff: Felodipin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA02
Varenummer: 063914

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 02-1324
MT-dato: 11.02.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 294.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 411.70
Trinnpris: 287.00
Refusjonspris: 287.00