Legemiddelvisning

Irinokabi - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Irinokabi
Virkestoff: Irinotekanhydrokloridtrihydrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.08.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: FRESENIUS KABI NORGE AS
MT-nummer: 07-4966
MT-dato: 23.07.2009
MT avregistrert dato: 30.09.2019