Legemiddelvisning

Accofil - 70 mill E/0.73 ml

Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Accofil
Virkestoff: Filgrastim
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 70 mill E/0.73 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte med nålebeskytter 5x0.73 ml
Spritkompresser 5 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AA02
Varenummer: 370599

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/14/946/034
MT-dato: 18.09.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3989.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 5147.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -