Legemiddelvisning

Remeron-S - 30 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Remeron-S
Virkestoff: Mirtazapin
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 30 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 96x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX11
Varenummer: 011050

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: 2001-00816
MT-dato: 20.03.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 380.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 522.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 522.00