Legemiddelvisning

Stronghold - 45 mg

Påflekkingsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Stronghold
Virkestoff: Selamektin
Legemiddelform: Påflekkingsvæske, oppløsning
Styrke: 45 mg
Pakning: Pipette 3x0.75 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP54AA05
Varenummer: 405129

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Belgium S.A.
MT-nummer: EU/2/99/014/002
MT-dato: 06.01.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -