Legemiddelvisning

Irbesartan Sandoz - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Irbesartan Sandoz
Virkestoff: Irbesartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Boks 250 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C09CA04
Varenummer: 307270

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 08-5681
MT-dato: 25.03.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -