Legemiddelvisning

Colchicine Tiofarma - 500 mikrog

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Colchicine Tiofarma
Virkestoff: Kolkisin
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 500 mikrog
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M04AC01
Varenummer: 430004

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11522
MT-dato: 22.05.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 505.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 680.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 680.10