Legemiddelvisning

Imigran Radis - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Imigran Radis
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 6 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 015145

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 03-1915
MT-dato: 11.08.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 137.39
Maksimal utsalgspris for apotek: 211.40
Trinnpris: 72.40
Refusjonspris: 72.40