Legemiddelvisning

Bevacomb - 10 mg / 160 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bevacomb
Virkestoff: Amlodipinbesilat / Valsartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg / 160 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DB01
Varenummer: 579281

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf (1)
MT-nummer: 15-10547
MT-dato: 02.11.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 313.02
Maksimal utsalgspris for apotek: 435.40
Trinnpris: 397.70
Refusjonspris: 397.70