Legemiddelvisning

Apidra - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Apidra
Virkestoff: Insulin glulisin
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn, SoloStar 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AB06
Varenummer: 081987

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/04/285/032
MT-dato: 01.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 289.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 407.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 407.40