Legemiddelvisning

Pemetrexed Sandoz - 500 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Pemetrexed Sandoz
Virkestoff: Pemetrekseddinatrium
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 500 mg
Pakning: Hetteglass 500 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BA04
Varenummer: 109567

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: EU/1/15/1037/002
MT-dato: 18.09.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10128.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 12949.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -