Legemiddelvisning

Amaryl - 3 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Amaryl
Virkestoff: Glimepirid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 3 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.09.2020
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 20-13394
MT-dato: 02.06.2020
MT avregistrert dato: 01.12.2023