Legemiddelvisning

Azactam - 2 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Azactam
Virkestoff: Aztreonam
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 g
Pakning: Hetteglass 1x2 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01DF01
Varenummer: 156042

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb AB
MT-nummer: 06-4041
MT-dato: 26.04.1988

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 242.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 345.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 345.70

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.