Legemiddelvisning

Cipralex - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cipralex
Virkestoff: Escitalopramoksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB10
Varenummer: 005757

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: H. Lundbeck A/S
MT-nummer: 2002-00712
MT-dato: 01.07.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 65.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 120.30
Trinnpris: 55.40
Refusjonspris: 55.40