Legemiddelvisning

Dexamethasone Krka - 4 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dexamethasone Krka
Virkestoff: Deksametason
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 4 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H02AB02
Varenummer: 526496

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 16-11398
MT-dato: 10.01.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 585.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 782.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 782.80