Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Actavis - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Ciprofloxacin Actavis
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 011648

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 2001-05768
MT-dato: 24.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 381.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 522.40
Trinnpris: 492.20
Refusjonspris: 492.20

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Ciprofloxacin Actavis (Actavis Group PTC ehf)