Legemiddelvisning

Zykadia - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zykadia
Virkestoff: Ceritinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01ED02
Varenummer: 557418

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/15/999/004
MT-dato: 06.05.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 28695.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 36623.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -