Legemiddelvisning

Bonviva - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bonviva
Virkestoff: Ibandronatnatriummonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA06
Varenummer: 148867

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Atnahs Pharma Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/03/265/004
MT-dato: 15.09.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 664.43
Maksimal utsalgspris for apotek: 883.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -