Legemiddelvisning

Ixiaro - 6 mikrog/ sprøyte

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ixiaro
Virkestoff: Japansk encefalittvirus, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 6 mikrog/ sprøyte
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BA02
Varenummer: 157068

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 27.07.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Valneva Austria GmbH
MT-nummer: EU/1/08/501/002
MT-dato: 31.03.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 668.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 892.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -