Legemiddelvisning

Entresto - 49 mg / 51 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Entresto
Virkestoff: Sakubitril / Valsartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 49 mg / 51 mg
Pakning: Blisterpakning 168 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DX04
Varenummer: 585287

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/15/1058/019
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3191.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 4105.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 4105.70