Legemiddelvisning

Twinrix Adult - 720 ELISA E/ ml / 20 mikrog/ ml

Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Twinrix Adult
Virkestoff: Hepatitt A-virus, inaktivert / Hepatitt B-virus overflateantigen, rekombinant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 720 ELISA E/ ml / 20 mikrog/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J07BC20
Varenummer: 151224

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2021
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 21-14096
MT-dato: 13.09.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 411.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 563.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -