Legemiddelvisning

Sifrol - 1.57 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sifrol
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 1.57 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 515942

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/97/050/030
MT-dato: 14.06.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1420.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 1847.30
Trinnpris: 689.90
Refusjonspris: 689.90