Legemiddelvisning

Hizentra - 200 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Hizentra
Virkestoff: Immunglobulin, normalt, humant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 200 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J06BA01
Varenummer: 426888

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: CSL Behring GmbH
MT-nummer: EU/1/11/687/001
MT-dato: 14.04.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 816.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 1077.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -