Legemiddelvisning

Eravac -

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eravac
Virkestoff: Kanin hemoragisk sykdomsvirus type 2 (RHDV2), inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 10 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI08AA01
Varenummer: 047470

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Laboratorios Hipra.S.A.
MT-nummer: EU/2/16/199/001
MT-dato: 22.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -