Legemiddelvisning

Quinsair - 240 mg

Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Quinsair
Virkestoff: Levofloksacinhemihydrat
Legemiddelform: Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning
Styrke: 240 mg
Pakning: Ampulle 56x240 mg
Nebulisator 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01MA12
Varenummer: 381625
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Chiesi Farmaceutici S.p.a.
MT-nummer: EU/1/14/973/001
MT-dato: 26.03.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 22165.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 28297.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 28297.70

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Behandling med fluorokinoloner kan gi økt risiko for hjerteklaffinsuffisiens

Unngå bruk av fluorokinoloner ved behandling av milde eller moderate infeksjoner når det finnes andre alternativer. Hos pasienter med risiko for hjerteklaffinsuffisiens bør inhalasjon og systemisk bruk av fluorokinoloner bare benyttes etter at andre behandlingsalternativer er vurdert og etter grundig vurdering av forholdet mellom nytte og risiko.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer