Legemiddelvisning

Efavirenz Sandoz - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Efavirenz Sandoz
Virkestoff: Efavirenz
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AG03
Varenummer: 167046

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 11-8817
MT-dato: 23.08.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2040.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 2638.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -