Legemiddelvisning

MabThera - 1400 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: MabThera
Virkestoff: Rituksimab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1400 mg
Pakning: Hetteglass 1x11.7 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC02
Varenummer: 545104

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/98/067/003
MT-dato: 21.03.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 14738.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 18920.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -