Legemiddelvisning

Alpha Ject micro 7 ILA

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alpha Ject micro 7 ILA
Virkestoff: Listonella anguillarum serotype O2a, inaktivert / Listonella anguillarum serotype O1, inaktivert / Moritella viscosa, inaktivert / Vibrio salmonicida, inaktivert / Pankreas nekrosevirus, infeksiøs, inaktivert / Lakseanemivirus, infeksiøs, inaktivert / Aeromonas salmonicida, inaktivert
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Pose 500 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AL04
Varenummer: 465067

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pharmaq AS, Overhalla
MT-nummer: 17-11914
MT-dato: 12.02.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -