Legemiddelvisning

Pramipexole Orion - 0.7 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pramipexole Orion
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 0.7 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 102222

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation Orion Pharma, Espoo
MT-nummer: 08-5838
MT-dato: 16.02.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 577.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 772.30
Trinnpris: 624.30
Refusjonspris: 624.30