Legemiddelvisning

NeoRecormon - 30000 IE

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: NeoRecormon
Virkestoff: Epoetin beta
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 30000 IE
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 4x0.6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B03XA01
Varenummer: 016640

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/97/031/046
MT-dato: 23.03.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8104.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 10419.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -