Legemiddelvisning

Alburex - 200 g/ L

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alburex
Virkestoff: Humant serumalbumin (HSA)
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 200 g/ L
Pakning: Hetteglass 100 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B05AA01
Varenummer: 078216

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: CSL Behring GmbH
MT-nummer: 09-6566
MT-dato: 09.06.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 522.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 702.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -