Legemiddelvisning

Fentanyl ratiopharm - 50 mikrog/ time

Depotplaster

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fentanyl ratiopharm
Virkestoff: Fentanyl
Legemiddelform: Depotplaster
Styrke: 50 mikrog/ time
Pakning: Dosepose 5 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AB03
Varenummer: 382436

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: ratiopharm GmbH
MT-nummer: 06-3940
MT-dato: 07.09.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 190.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 302.80
Trinnpris: 255.20
Refusjonspris: 255.20