Legemiddelvisning

Nootropil - 1200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Nootropil
Virkestoff: Piracetam
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1200 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06BX03
Varenummer: 576503

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Ungarn
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 16-11271
MT-dato: 28.10.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 266.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 375.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 375.80