Legemiddelvisning

Minirin - 0.1 mg/ ml

Nesedråper, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Minirin
Virkestoff: Desmopressinacetat
Legemiddelform: Nesedråper, oppløsning
Styrke: 0.1 mg/ ml
Pakning: Flaske 2.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: H01BA02
Varenummer: 537613

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ferring Legemidler AS
MT-nummer: 0000-06425
MT-dato: 09.02.1979

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 120.18
Maksimal utsalgspris for apotek: 190.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 190.20

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 01,mg/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray

Det er mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray. Mangel på Minirin nesespray og Octostim nesespray skyldes at legemidlene er tilbakekalt fra grossist, apotek og sykehusposter etter funn av benzalkoniumklorid og virkestoffet desmopressin i høyere mengder enn det skal være. Dette har ikke medført noen vesentlig fare for pasientene som har brukt produktene. Pasienter som bruker Minirin eller Octostim bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med virkestoffet desmopressin. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak. Det kan være begrenset tilgang til utenlandske pakninger. Derfor må noen pasienter bytte til andre legemidler med desmopressin. Det er viktig at ingen pasienter får opphold i behandlingen. Innstilling av ny behandling må skje hos lege.

Mangel på Minirin 10 mcg/dose nesespray, Minirin 0,1/ml nesedråper og Octostim 150 mcg/dose nesespray.

Les mer