Legemiddelvisning

Ovitrelle - 250 mikrog/0.5 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ovitrelle
Virkestoff: Koriongonadotropin alfa (rekombinant)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 250 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt penn 1x0.5 ml
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03GA08
Varenummer: 151627

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Europe B.V.
MT-nummer: EU/1/00/165/008
MT-dato: 23.06.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 245.70
Maksimal utsalgspris for apotek: 351.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -