Legemiddelvisning

Aerius - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aerius
Virkestoff: Desloratadin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AX27
Varenummer: 030108

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.02.2001
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: EU/1/00/160/006
MT-dato: 15.01.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -