Legemiddelvisning

Fludara - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Fludara
Virkestoff: Fludarabinfosfat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 20 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01BB05
Varenummer: 123644

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2013
MT-status: Markedsført
Eksportland: Hellas
Innehaver: 2care4
MT-nummer: 13-9500
MT-dato: 10.06.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4129.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 5301.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -