Legemiddelvisning

Gemcitabine Accord - 100 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Gemcitabine Accord
Virkestoff: Gemcitabinhydroklorid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01BC05
Varenummer: 087390

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 10-8088
MT-dato: 26.03.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2740.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 3531.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -