Legemiddelvisning

Buvidal - 64 mg

Depotinjeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Buvidal
Virkestoff: Buprenorfin
Legemiddelform: Depotinjeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 64 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x0.18 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BC01
Varenummer: 519722

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Camurus AB
MT-nummer: EU/1/18/1336/005
MT-dato: 20.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4713.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 6069.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -