Legemiddelvisning

Clopidogrel Aristo - 75 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Clopidogrel Aristo
Virkestoff: Klopidogrelhydrogensulfat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC04
Varenummer: 037248

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aristo Pharma GmbH
MT-nummer: 08-6247
MT-dato: 13.04.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 405.77
Maksimal utsalgspris for apotek: 553.60
Trinnpris: 346.20
Refusjonspris: 346.20